Blogi

Suomen ensimmäinen kelluva asuinalue on mittakaavaltaan ainutlaatuisen suuri myös Pohjoismaissa. Tavoitteena on, että ensimmäiset asukkaat pääsisivät muuttamaan Helsingin halutuimmalle paikalle loppusyksystä 2024.


Verkkosaari ilmakuva ja venesatama, Copyright Bluet®
Verkkosaari ilmakuva, Copyright Bluet®

Kelluviin asuntoihin kohdistuu valtava kiinnostus, eikä ihme: Verkkosaaressa on mahdollista yhdistää kaupunki- ja rantaelämän parhaat puolet asumalla meren välittömässä läheisyydessä, muutaman kilometrin päässä Helsingin keskustasta ja noin 300 metrin päässä kauppakeskus Redin palveluista. 

Verkkosaaressa Bluet kehittää ja suunnittele kahta etelänpuoleista kelluvaa asuinkorttelia. Bluetin työstämille tonteille on suunnitteilla kaikkiaan reilut 30 asuntoa. Mikäli hanke etenee tänä vuonna suunnitellusti, ensimmäiset asukkaat voisivat muuttaa uusiin meren päällisiin koteihinsa syksyn loppupuolella 2024. 

“Monet ovat odottaneet näitä ainutlaatuisia asuntoja jo vuosia. Vaikka kohteet eivät ole virallisesti vielä julkisessa ennakkomarkkinoinnissa, jo noin puolet asunnoista on alustavasti varattu”, toteaa toimitusjohtaja Tytti Sirola Bluet Oy:stä. 

Bluetilla laaja ja keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa

Verkkosaaren kelluvat kadut, Copyright Bluet®
Verkkosaaren kelluvat kadut, Copyright Bluet®

Bluet tuo Verkkosaaren projektiin maailmanluokan osaamisensa kelluvasta rakentamisesta.  Yrityksen kovaa ydintä on kelluvan infrastruktuurin käytännön toteutus sekä kelluvien rakennusprojektien suunnittelun ohjaus ja niiden kokoavana voimana toimiminen. Bluet toteutti ensimmäisen kelluvan taloprojektinsa Ruotsissa jo vuonna 2015, mutta tiimin jäsenillä on kuitenkin kokemusta kelluvan rakentamisen hankkeista jo 2000-luvun puolivälistä.

Bluetin rooli myös Verkkosaaressa on keskeinen. Hankekehitystyön ja suunnittelunohjauksen lisäksi yritys vastaa itse kelluvan infran suunnittelusta ja toteutuksesta. Kokonaisuuteen kuuluvat kulkusillat, kelluvat kadut ja pihapuistot, sekä taloperustukset kuljetuksineen, asennuksineen ja ankkurointeineen. 

“Olemme vuosien aikana tehneet projektissa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Tiimiin on kuulunut eri alojen asiantuntijoita aina arkkitehdeistä, infra- ja rakennesuunnittelijoista palokonsultteihin ja monen muun alan erikoisosaajiin”, kuvailee Sirola. 


Asukkaille ainutlaatuisia palveluita meren äärellä

Verkkosaaren asukkaille kelluvat asuinkorttelit tarjoavat ainutlaatuiset mahdollisuudet yhdistää arjessaan tasokkaan kaupunkiasumisen, vapaa-ajan asumisen ja veneilyn. Aluetta aalloilta suojaava ponttonnirakenne toimii samalla pienvenesatamalaiturina.

Verkkosaari aluekuva
Verkkosaari aluekuva

“Helsingissä on harvinaista luksusta, että veneen saa parkkiin aivan oman kodin lähelle. Luomme alueelle aivan uutta asumis- ja palvelukulttuuria”, kertoo Bluet Oy:n projektijohtaja Ville Leisti

Venepaikkojen lisäksi satamaan kaavaillaan muitakin lisäpalveluita, kuten  avantouintipaikkaa sekä sataman ja asukkaiden käyttöön tulevaa vesiurheiluvälinevarastoa, josta asukkaat voivat lainata kajakkia tai SUP-lautaa. Satama-alueelle rakennetaan näyttävä, eksklusiivinen klubitalo, jossa voi saunoa ja josta voi varata tiloja illanviettoja varten. 

“Verkkosaaren kelluvien pientalojen asukkaille pystytään tarjoamaan uudenlaisia palveluita, joita ei muualta kotioloissa löydy. Täällä pystyy yhdistämään korkeatasoisen asumisen, mökkeilyn veden äärellä ja veneilyn yhteen pakettiin”, kuvailee Leisti.

Aallonsuoja toimii venesatamana

Verkkosaaren venesatama
Verkkosaaren venesatama, Copyright Bluet®

Kelluvan rakentamisen projekteissa on aina toteutettava perusteellinen vesialuetutkimus, joka vastaa perinteisen rakentamisen maaperätutkimusta. Verkkosaaren satamaratkaisu syntyi vesialuetutkimuksen ja teknisen analyysiin perusteella. 

“Tutkimuksessa selvitetään merenpohjan laatu ja syvyys, mahdolliset vuorovesi-ilmiön vaikutukset ja tehdään tuuli- ja aaltoanalyysit. Pohjoisissa olosuhteissa on selvitettävä lisäksi jäiden liikkuvuus hankealueella”, Leisti taustoittaa. 

Alkuperäisissä suunnitelmissa olleet lyhyet satamalaiturit eivät osoittautuneet toimiviksi alueen suojauksen kannalta. Vesialuetutkimuksesta selvisi, että Verkkosaaren kelluva asuinalue on avoin tuuliaalloille, joiden lisäksi aaltoja aiheuttavat ohikulkevat veneet. 

“Optimoimme alkuperäisen aallonsuojauksen ja venesataman sijoittelun, jotta vesialueen suojaus saatiin varmistettua. Pitkä yhtenäinen aallonsuojaukseksi suunniteltu pontoonirakenne rauhoittaa siis merenkäynnin vaikutukset alueella ja se toimii samalla pienvenesataman laiturina”, Leisti selvittää. 

Sataman toiminnot eriytetään omaksi kokonaisuudekseen, jota hoitaa ammattitaitoinen satamayrittäjä. “Tällöin taloyhtiöiden ja asukkaiden ei tarvitse murehtia sataman pyörittämisestä ja taloudesta vaan he voivat keskittyä nauttimaan sen palveluista”, Leisti summaa. 


Kelluva rakentaminen on hyvin suunniteltua yhteistyötä – talotoimittajalle uusi aluevaltaus

Bluetilla on Verkkosaaren projektissa lukuisia yhteistyökumppaneita. Konsortion talotoimittajana projektissa toimii Aulis Lundell Oy, jolla ei ollut aiempaa kokemusta kelluvasta rakentamisesta. Verkkosaaren projekti on avannut yritykselle uuden maailman. 

“Tämä projekti on ollut todellinen oppimiskokemus: miten taloelementit ja kelluva rakentaminen integroidaan yhteen ja miten infrakytkennät ja asentaminen tapahtuu veden päällä. Arvostamme valtavasti Bluetin pätevyyttä ja asiantuntemusta projektin hallinnassa ja aikatauluttamisessa, olemme hyvissä käsissä tässä projektissa”, summaa Aulis Lundell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Leena Lundell.  

Verkkosaari-hanketta esiteltiin Teräsrakenne-lehden 2/2023 artikkelissa.

Kuin maalle rakentaisi – melkein

Kun kelluvat elementit ovat toimivia, varsinainen rakentaminen noudattelee samoja moduulirakentamisen lainalaisuuksia kuin maalle rakentamisessa. Ponttoonit suunnitellaan sen mukaan, minkälainen talo on eikä toisinpäin. Mistään ei siis jouduta tinkimään sen takia, että talo rakennetaan kelluvalle alustalle vaan pikemminkin toisinpäin. 

“Oleellista on tehdä huolelliset laskelmat, jotta talot pysyvät ponttoonilla tasapainossa”, sanoo Lundell. Verkkosaareen rakennetaan A-energialuokan teräsrakenteiset talot. Teräs sopii hyvin rakentamiseen meren lähellä, koska se on korroosionkestävä materiaali. 

“Teräksen käyttö takaa, että talojen sisäilma on paras mahdollinen, koska teräs ei ime itseensä kosteutta”, Lundell kertoo. Verkkosaaren kelluvien asuntojen hiilijalanjälki on saatu painettua pieneksi käyttämällä mahdollisimman paljon kierrätettyä teräsraaka-ainetta.

Projektin onnistuminen vaatii tinkimättömät pohjatyöt 

Verkkosaaren kelluvat talot, Copyright Bluet®

Bluetin tekninen johtaja Kimmo Saharinen korostaa, että kelluvassa rakentamisessa kaikki ratkaisut tehdään suunnittelupöydällä. Jälkikäteen korjaaminen kelluvissa projekteissa on erityisen vaikeaa ja kallista. Suunnittelussa on hyvä ottaa alusta alkaen huomioon kokonaisuus työmaalle saakka. 

“Asennustyö ja logistiikka  muodostavat ison osan kokonaisuudesta ja hyvällä suunnittelulla optimointi on kaiken A ja O. Kelluvan infrarakenteen ja ennen kaikkea kelluvan taloperustuksen on oltava laadukas, turvallinen ja kestävä”, sanoo Kimmo Saharinen. 

Kelluvien talojen toteutuksessa modulaarinen rakentamistapa ja painot ovat suunnittelun ja toteutuksen ytimenä eikä kelluvista perustuksista tule säästää. Normaalin merenkäynnin lisäksi on otettava huomioon myrskyt, lumikuormat ja se, että päälle tuleva talo saattaa olla lopulta painavampi kuin on suunniteltu. 

“Kelluva rakentaminen on yhteistyötä ja yhdistelyä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Projekteja voisi kuvailla 4D-mallinnukseksi, jossa eri toimijoiden tekemiset täytyy rytmittää ja sommitella yhteen. Esimerkiksi perustukset suunnitellaan aina yhdessä talonrakentajan kanssa”, Sirola kuvailee.  

Tilaisuuksia tarjolla pääurakoitsijalle ja sijoittajille 

Verkkosaaressa projekti etenee hyvin eri rintamilla. Suunnittelu on pitkällä ja enää rakennuslupaa ja lopullisia teknisiä suunnitteluja vailla. Tällä hetkellä tiimiin etsitään ennen kaikkea pääurakoitsijaa, joka huolehtii mm. maarakentamisesta,  työmaapalveluista ja muista pääurakoitsijavelvollisuuksista, erikseen sovittavine asennustöineen mm. itse talotoimituksiin littyeen.  

“Myös hankkeen lopullinen sijoittaja on vielä viimeistelyä vailla. Eri sijoittajatahojen kanssa on neuvotteluja hyvin käynnissä, mutta toki keskustelemme mielellämme vielä uusienkin rahoittajaehdokkaiden kanssa. Kokonaisuuteen on mahdollista sijoittaa joko itsenäisesti tai konsortiona”, Sirola kertoo. 

Hankekehittäjänä Bluet kartoittaa tässä vaiheessa kiinnostusta kohteisiin, mutta asunnot myydään sijoittajan / rahoittajan toimesta.

Jos olet kiinnostunut liittymään tiimiimme tai ostamaan kelluvan kodin Verkkosaaresta, ota meihin yhteyttä sähkopostilla info@bluet.fi tai tytti@bluet.fi, tai soittamalla +358 (0) 30 636 3800.