Bluet voi tarjota verkkosivustoillaan linkkejä ulkopuolisiin, kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Koska Bluet ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, Bluet ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Bluet ei myöskään ole vastuussa taikka vahingonkorvausvelvollinen suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA YKSITYISYYDENSUOJA

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) voidaan seurata yleisellä tasolla ns. eväste- (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Evästetietojen avulla sivuja voidaan analysoida ja kehittää paremmin kävijöitä palvelevaksi. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia.

Kävijän itse luovuttamia tietoja voidaan henkilötietolain 19 §:n mukaisesti käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Bluet on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.