Tulevaisuutta ja tätä päivää

Useimpien kaupunkien maa-alueet veden ääressä ja keskusta-alueiden läheisyydessä ovat jo täynnä. Ranta-alueet antavat käyttöömme lisää arvokasta rakennusalaa ja pääsyn monien alueiden upeimmille paikoille veden äärelle. Kelluvan rakentamisen avulla tuomme uima-altaat, urheilu- ja vapaa-ajan keskukset, toimistorakennukset, ravintolat, yökerhot, ostoskeskukset, yksityiset asunnot, hotellihuoneistot, puistot, pyöräilyreitit ja jopa suuret asuinalueet veden päälle.

INNOVATIIVISTA JA UUTTA

Oletko käynyt Allas Sea Poolilla Helsingissä tai toivonut voivasi nauttia illallisesta, joogatunnista tai jopa asumisesta veden äärellä – ja sen päällä? Kelluva rakentaminen on uudenlaisen, ylivoimaisen vierailu-, asumis- ja käyttökokemuksen tuottava ratkaisu ja vetovoimainen ympäristö erilaisille kohderyhmille. Kelluva rakenne on helposti laajennettavissa ja vaiheittain toteutettavissa oleva ratkaisu. Se on myös erinomainen keino tuoda kuntaan tai kaupunkiin lisää elinvoimaa.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ RATKAISU

Luonnon ja ympäristön suojeleminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja pidämme huolen siitä, että ranta-alueet säilyvät lähes koskemattomina. Hyödynnämme vesienergiaa, tuulienergiaa sekä aurinkoenergiaa. Kaikissa materiaali- ja tuotevalinnoissa panostetaan elinkaarikestävyyteen, ekologisuuteen ja alhaiseen energiankulutukseen. Kelluva rakentaminen ei jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä ja on tarpeen vaatiessa siirrettävissä toiselle sijoituspaikalle.

EI HÄIRIÖTÄ RAKENTAMISESTA

Unohda isot rakennustyötmaat, josta aiheutuu niin liikenteen kuin melunkin osalta haittaa ympäristölle. Kelluvan rakenteen päälle tulevat moduulituotteet valmistetaan tehtaalla lähes valmiiksi ja laiturirakenne sekä sen päälle toteutettava talokokonaisuus voidaan hinata paikoilleen lähes valmiina kokonaisuutena. Lisäksi koska painopiste on kelluvissa ratkaisuissa, ei ole tarvetta toteuttaa kuormittavia kaivantoja tai linjauksia.

TURVALLISUUS ja laatu

Veden päälle rakentaminen ei heikennä rakennuksen turvallisuutta. Kelluvat ratkaisut suunnitellaan vallitsevien tuuli-, aalto-, virtaus-, jää- ja lämpötilaolosuhteiden mukaan. Meillä on kokemusta aina Dubain helteistä Pohjolan pakkasiin asti – ja kelluvat rakenteet kestävät. Rakennusten ankkurointi, aallonmurtajat, rakennusmateriaalit ja muut tekniset ratkaisut valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen ja kohdemaan olosuhteiden mukaan.

ENERGIATEHOKKUUDEN MAKSIMOINTI

Kelluvat ratkaisut varustetaan viimeisimmällä tekniikalla energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen takaamiseksi. Kelluvissa kokonaisuuksissa on energiatehokkaat eristeet, ikkunat ovat vakiovarusteita ja ne voidaan varustaa ekologisilla aurinkokerääjillä, joiden avulla saadaan kesäaikaan runsaasti lämmintä käyttövettä hyvin vähällä energiankulutuksella. Lisäksi katolle asennettavat aurinkokennot ovat mahdollisia ja myös vesilämmön käyttäminen on suositeltavaa, ja toteutetaan mikäli mahdollista.

VAIHTOEHTO MAARAKENTAMISELLE

Kelluva rakentaminen on ennen kaikkea erinomainen vaihtoehto maarakentamiselle ja mahdollisuus rakentaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Ranta-alue on usein rajattua. Uusien toimintojen ja rakennusten sijoittaminen kelluvana ratkaisuna ei kuitenkaan kavenna olemassa olevaa tilaa, vaan lisää sitä ja mahdollistaa uusia toimintoa alueella sekä minimoi alueelle toteutettavan infran kustannukset. Rakennusten ja kelluvien rakenteiden ulkomuoto suunnitellaan maisemaan sopivaksi

Usein kysytyt kysymykset

Askarruttaako vielä jokin? Katso usein kysytyt kysymykset tai ota rohkeasti yhteyttä – asiantuntijamme vastaa mielellään.

 • Miksi rakentaa veden päälle

  Kelluva rakentaminen on ekologisesti kestävä ratkaisu se ei jätä elinkaarensa lopulla pysyvää jälkeä ympäristöönsä ja voidaan haluttaessa myös siirtää toisaalle. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden korkeaan energiaomavaraisuuteen. Otollisten olosuhteiden ansiosta rannikoilla on hyödynnettävää vesienergiaa, tuulienergiaa sekä aurinkoenergiaa kaukolämmön lisäksi.

  Maarakentamiseen verrattuna kelluvassa rakentamisessa ei ole isoa työmaata, josta aiheutuu niin liikenteen kuin melunkin osalta haittaa ympäristölle. Kelluvan rakenteen päälle tulevat moduulituotteet valmistetaan tehtaalla lähes valmiiksi ja laiturirakenne sekä sen päälle toteutettava talokokonaisuus voidaan hinata paikoilleen lähes valmiina kokonaisuutena. Ponttoneista voidaan tehdä myöhemmin esim. venesatamalaitureita, joilla on jälleenmyynti ja käyttöarvoa. Jälkimarkkina arvo noin kolmasosa hankintahinnasta

 • Mistä kelluvat rakenteet valmistetaan?

  Päärakenneaineet ovat muovi, betoni tai teräs. Materiaalit valitaan projektikohtaisesti ja sijainnin vaatimusten mukaan.

 • Miten kelluvat ratkaisut saadaan kellumaan?

  Ratkaisujen kelluvuus perustuu Arkhimedeen lakiin eli kellutettavan kappaleen tulee syrjäyttää enemmän vettä kuin mitä kellutettavan kappaleen massa on. Esimerkiksi perustusten tyhjät tilat ovat täytetty kevyillä materiaaleilla, jotta vesi ei pääse sinne.

 • Onko vaarana, että kelluvaan rakenteeseen tulee kosteutta rakennusvaiheessa?

  Ei. Kelluvissa ratkaisuissa käytetyt materiaalit ovat suunniteltu nimenomaan kestämään vettä. Esimerkiksi ponttoniperustuksien betoniratkaisut ovat suunniteltu tarvittavilla lisäaineilla ja raudoituksella, niin että se pitää vettä. Perustuksen yläpuolisissa rakenteissa varmistetaan hyviä tuuletuksia ja kiinnitetään huomiota materiaalivalintoihin sijainnin perusteella. Kelluva rakentaminen on verrattavissa saaristorakentamiseen.

 • Onko kelluva rakentaminen ekologista? Aiheutuuko kelluvasta rakentamisesta haittaa ympäristölle?

  Kohteeseen suunniteltavat kelluvat ratkaisut eivät vaikuta veden virtausolosuhteisiin eivätkä

  heikennä vedenlaatua. Ranta alueet säilyvät lähes koskemattomina ja ankkurointi voidaan suunnitella niin, että sen vaikutus pohjaan on minimaalinen. Perinteiseen rakentamiseen verrattuna rakentamisen painopiste on kelluvissa ratkaisuissa, eikä ole tarvetta toteuttaa kuormittavia kaivantoja tai linjauksia. Myös kaikki jätevedet johdetaan kunnallisverkostoon eikä jätevedet päädy vesistöön.

  Kaikissa materiaali ja tuotevalinnoissa panostetaan elinkaarikestävyyteen, ekologisuuteen ja alhaiseen energiankulutukseen. Tavoitteena on toteuttaa kestävän kehityksen mukaista rakentamista.

 • Onko kelluva rakenne turvallinen? Lähteekö kelluva rakenne liikkeille myrskyn iskiessä?

  Kelluva rakenne on turvallinen eikä lähde liikkeille myrskyssäkään, kun se suunnitellaan huolellisesti ja sijainnin mukaan. Kelluvat ratkaisut suunnitellaan vallitsevien tuuli -, aalto-, virtaus -, jää ja lämpötilaolosuhteiden perusteella. Myös ankkurointi, aallonmurtajat, rakennusmateriaalit ja muut tekniset ratkaisut valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen ja kohdemaan olosuhteiden mukaan.

  Kelluvista rakenteista ja erilaisista ponttoniprojekteista on mm. Marinetekin tuotteilla yli 2000 kohteen edestä kokemusta aina Dubain helteistä Pohjolan pakkasiin asti.

  Bluet suunnittelee myös uppoamattomia rakenteita joissa on riittävä vuotovakavuus.

 • Miten jää vaikuttaa kelluvaan rakenteeseen?

  Liikkuva jää on aina ongelma. Esimerkiksi jokialueilla, jossa jäät virtaa massana, jäät ovat riskitekijä ja siten ns. aggressiivisiin jääpaikkoihin kelluvia hankkeita ei rakenneta. Puolestaan paikalle jäätyvä rakenne ei vaikuta kelluvaan rakenteeseen.

  Kelluvien rakennusten ponttonirakenne on sama kuin betoniponttonilaitureissa , joita on rakennettuympäri maailmaa, myös jääolosuhteisiin. Ensimmäistä kelluvaa taloa Villa Tähteä on testattu Espoon Keilaniemessä vuodesta 2003 ja ponttonirakenne on säilynyt toimivana, Villa Helmi on toteutettu 2007. Vesi ei jäädy ponttonin alapuolelta, jossa EPS (styrox) toimii lämmöneristeenä.

Tuote MONIPUOLISIIN tarpeeseen

Voimme toteuttaa kelluvan ratkaisun joko Bluetin modulaarisista ja skaalattavista
tuotevaihtoehdoista tai luoda täysin yksilöllisen ja räätälöidyn kokonaisuuden.

Visiosta toteutukseen

Onko sinulla vasta alustava idea tai jo valmis suunnitelma kelluvasta projektista? Me Bluetilla olemme kelluvan rakentamisen erikoisasiantuntijoita 
ja autamme sinua aina varhaisen vision ideoinnista käytännön toteutukseen saakka.