Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä selkeällä tavalla. Tämä henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste täyttää tämän informointivelvoitteen.

Tässä selosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Bluet Oy:hyn, sekä sen, mihin tarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja käyttää. Tarkistathan selosteen säännöllisesti, sillä voimme ajoittain päivittää sitä.

REKISTERINPITÄJÄ

Bluet Oy Ltd (Y-tunnus: 2767422-4)
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maria Dostaleva
+358 41 319 0209
maria@bluet.fi

REKISTERIN NIMI

Bluet Oy Ltd:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on tilannut Bluetin uutiskirjeen, tilannut suunnitelman Bluet Quote Calculatorista tai muulla tavoin ottanut yritykseen yhteyttä saadakseen lisätietoja kelluvaa rakentamiseta koskien.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteiden hoitamiseen sekä kehittämiseen, palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, sekä palveluista, tapahtumista ja tuotteista tiedottamiseen ja laskuttamiseen. Uusia kontakteja henkilötietoineen lisätään rekisteriin silloin, kun palveluidemme tarjoaminen sitä edellyttää, esimerkiksi saapuneiden tarjouspyyntöjen tai asiakkaille tehtävien projektien yhteydessä. Käsittelemme myös sellaisten potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joilta olemme saaneet joko suullisen tai kirjallisen suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Lähetämme viestintää vain sellaisille henkilöille, jotka ovat ilmaisseet suostumuksensa viestinnän vastaanottamiseen. Viestintälistalta voi poistua milloin vain, ja ohjeet poistumiseen ovat mukana jokaisessa lähettämässämme viestissä.

Lähtökohtaisesti säilytämme asiakas- ja markkinointirekisterissämme kaikki kontaktimme henkilötietoineen, vaikka meillä ei olisikaan heille käynnissä olevaa tai sovittua projektia. Toimimme näin palvelumme laadun takaamiseksi sekä mahdollisten tulevien yhteydenottojen varalta. Jos haluat modifoida asiakasrekisterissämme olevia tietojasi tai että poistamme ne järjestelmästämme, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme Maarit Hirvoseen (yhteystiedot ylempänä). Häneltä voit myös tarkistaa, ovatko henkilötietosi asiakasrekisterissämme.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Bluetin omissa rekistereissä luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Bluet saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakas- ja markkinointirekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja. Potentiaalisilta asiakkailtamme olemme keränneet ja tulemme keräämään suostumuksen heidän tietojensa käsittelyyn. Näitä tietoja käsittelemme toiminnanohjausjärjestelmässämme ValueFramessa, joka on Visma Solutionsin tuote, jossa tietoturva on vahvalla tasolla.

Keräämme asiakasrekisteriimme lisättävistä henkilöistä seuraavat tiedot: 

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Tehtävänimike / asema yrityksessä
  • Puhelinnumero
  • Yhtiö, jota henkilö edustaa (asiakasliitos)
  • Postiosoite (yrityksen, jossa henkilö työskentelee TAI yksityisasiakkaiden kohdalla muu annettu osoite)
  • Sähköpostiosoite
  • Tarjoukset, projektit, luokitukset, tapahtumat ja muistiot, joihin henkilö on liitetty
  • Henkilölle lähetetyt sähköpostit

SOSIAALISEN MEDIAN KANAVAT JA WWW-SIVUT

Keräämme sosiaalisen median kanaviemme käytöstä sekä nettisivujemme kävijöistä anonymisoitua kävijätietoa (Facebook ja LinkedIn) Google Analyticsin avulla. Käytämme tätä tietoa sivustojemme ja kanaviemme tavoitettavuuden seurantaan.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Bluetin käytössä. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Bluetin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Bluetin salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä, sen käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Bluet Oy:n työntekijöillä. Työntekijöitämme sitoo vaitiolovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli haluat tarkistaa henkilötietosi, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme (Jenny Laine) niin toimitamme sinulle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää ensisijaisesti sähköpostitse tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tietojen tarkistusta koskevan pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti Bluet Oy:n käyntiosoitteessa Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa. Voit myös postittaa pyyntösi tai soittaa Bluet Oy:n yleisnumeroon 030 6363 800.

Rekisteri-/tietosuojaseloste päivitetty 28.05.2018