Palveluita varhaisesta visiosta koko projektin elinkaarelle

Tarjoamme asiakkaillemme luovaa ongelmanratkaisua varhaisesta visiosta ja ranta-alueen toimintojen kehityssuunnittelusta aina toteutussuunnitteluun ja toteutukseen saakka, luoden todellista lisäarvoa asiakkaillemme, yhden oven-palveluperiaatteella. Toimimme kotimaassa ja maailmanlaajuisesti eri alojen urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja toimittajien kanssa.

Kaiken keskiössä on asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet: haluamme toteuttaa asiakkaillemme monimuotoisia ratkaisuja, joilla kehitetään ja parannetaan ranta-alueiden käytettävyyttä ja luodaan uusia toteutustapoja, toiminnan raameja sekä asumisen ratkaisuja – veden päälle.

Kelluva rakentaminen on monen unelma.
Me teemme sen sinulle helpoksi.

Tarjoamme kokonaisvaltaista luovaa konsepti- ja toteutussuunnittelua kelluvien erikoisratkaisujen toteutuksessa. Vastaamme sekä teknisestä suunnittelusta että arkkitehtisuunnittelusta. Lisäksi opastamme ja tarvittaessa vastaamme viranomaisselvityksistä, kaava- ja vesialueselvityksistä sekä lupaprosessiin edistämisestä. Luova ongelmanratkaisu ja toteutettavuusselvitys johtavat projektin toteutussuunnitelmaan aikatauluineen ja kustannuksineen. Tarvittaessa työstämme myös hankkeen kaupalliset  liiketoimintasuunnitelmat, markkinatutkimukset sekä investointi- että tuottolaskelmat.
1. Ideointi ja tarveselvitykset kelluvaan rakentamiseen
Jokainen projekti alkaa asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden määrittelystä. Sinulla voi olla ranta-aluetta, jota haluat hyödyntää, tai meillä voi olla tiedossamme alue ja vireillä hanke, joka kiinnostaa sinua. Tarjoamme sinulle heti alussa ainutlaatuisen yhdistelmän ideointivoimaa ja erikoisosaamista, jonka ansiosta saat erilaisia hankekehitys- ja käyttötarkoitusvisioita sekä rahoitukseen ja tekniseen toteutukseen liittyvää lisäarvoa.
2. Toteutettavuus ja ratkaisukonsultointi on kelluvan rakentamisen tärkein vaihe
Hankkeen toteutettavuussuunnitelmassa (feasibility study) pureudutaan tarkemmin hankkeeseen eri näkökulmista: ideaan ja visioon, teknisiin toteutusmahdollisuuksiin ja ratkaisuihin, kustannuksiin, käytettävyyteen, kaupalliseen arvoon, toteutusaikatauluun ja projektirahoitukseen. Rakennuspaikka ympäristöineen toimii lähtökohtana. Eläydymme asiakkaamme ja tilan käyttäjän maailmaan ja selvitämme kaikki tilan käyttöä koskevat tarpeet ja toiveet. Tiiviin yhteistyön ja hyvin tehdyn ennakkosuunnittelun avulla varmistamme, että näihin tarpeisiin vastataan.

Tarvitaan myös huolellinen kohdeanalyysi paikallisista olosuhteista, merenpohjasta, vesiliikenteestä, kävijämääristä sekä alueen kaavasuunnittelusta. Ratkomme tekniset ja kelluvien rakenteiden kestävyyttä sekä ekologisuutta koskevat kysymykset. Teemme alustavat arkkitehtipiirrokset ja asiakkaan tilaamat suunnitelmat, sekä tarvittaessa myös liiketoimintasuunnitelman investointi- ja tuottolaskelmineen.

3. Selvitykset ja luvat kelluvaan rakentamiseen
Toteutettavuussuunnitelman valmistuttua vuorossa ovat tarkemmat viranomaisselvitykset sekä kaava-, vesilupa- ja rakennuslupaprosessin vireille pano. Valmistelemme lupaa varten tarvittavat asiakirjat, koordinoimme prosessin ja hoidamme tarvittavat neuvottelut viranomaisten kanssa. Hyvin tehdyt luonnokset ja lupakuvat, huolellinen valmistautuminen ja Bluetin osallistuminen lupaprosessiin tekevät neuvotteluista mahdollisimman sujuvat, jolloin hankekin voi edetä aikataulussa.
4. Rakenne. ja tekninen suunnittelu kelluvaan rakentamiseen
Hankkeeseen vaadittavan teknisen suunnittelutyön teemme yhdessä asiakkaan kanssa. Käymme läpi toteutettavuusvaiheessa tehdyn ehdotuksen ja korjaamme sitä tarvittaessa, minkä jälkeen voimme siirtyä detaljitason suunnitteluun. Kehitämme projektisuunnitelman piirrustuksiksi ja dokumenteiksi, joiden perusteella teemme yksityiskohtaisia päätöksiä rakenteista, tuotteista ja materiaaleista ja valitsemme projektiin parhaat yhteistyökumppanit. Tämän vaiheen huolellinen suunnittelu on tärkeää kustannustehokkuuden kannalta.
5. Rakentamisen valvonta
Kun rakennustyö alkaa, me vastaamme projektijohdosta ja tarvittaessa myös rakennustyömaan valvonnasta. Halutessasi voimme toiminnallisen konseptin luotuamme toimia myös konsultin roolissa, yhteistyössä paikallisen tilaajan tai urakoitsijan sekä Marinetekin paikallisen kumppanin kanssa. Siinäkin tapauksessa sinä voit rauhassa keskittyä omaan ydinliiketoimintaasi ja luottaa siihen, että projekti etenee suunnitellusti ja hallitusti.
6. Kelluvan rakentamisen huippuhetki – käyttöönotto
Projektin valmistuttua osallistumme vastaanottotarkastukseen ja toimitamme kohteisiin tarvittavan käyttö- ja huolto-ohjeen. Opastamme myös ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä. Tarvittaessa tuotamme asiakkaillemme markkinointiaineistoa toteutetuista kohteista myöhempää käyttöä varten.
7. Elinkaarisuunnittelu kestävää kelluvaa rakentamista varten
Kohteen valmistuttua seuraamme sen toimivuutta, käyttäjäpalautteita ja elinkaarta. Vaikka materiaalit ja teknologia on suunniteltu erityisen kestäväksi ja huoltotarve on minimaalinen, voi käyttöönoton yhteydessä ilmetä tarvetta hienosäätöön vaikkapa käyttömukavuuteen liittyen. Tarjoamme kohteisiin yhteistyökumppaniemme kautta kattavia huolto- ja ylläpitosopimuksia, joilla varmistetaan kohteen käytettävyys ja käyttöikä pitkälle tulevaisuuteen.

Kelluva liiketoimintaratkaisusi on modulaarinen. Voit halutessasi kehittää ja laajentaa palveluita ja kävijämääriä ja näin kasvattaa liiketoimintaasi; kokemuksemme mukaan alkuperäinen investointi maksaa pian itsensä takaisin. Skaalautuvuus takaa sen, että voit aloittaa kevyemmällä kokonaisuudella ja laajentaa toimintaa kysynnän ja tarpeen mukaan.

Meillä on sinulle kiinnostavia ratkaisuja, ideoita ja projekteja

Bluet Oy tarjoaa kaikenkattavaa konsultointia, konseptointia ja suunnittelua kelluvassa rakentamisessa. Voimme rakentaa veden päälle lähes mitä vain.

  • Onko sinulla rantaviivaa, jota haluaisit hyödyntää paremmin?
  • Haluaisitko perustaa tai laajentaa liiketoimintaasi veden päälle?
  • Kiinnostaako sinua rannikkoalueiden kehittäminen sijoituskohteena?

Pin It on Pinterest