VATTEN MEN INGEN LANDYTA – HUR NYTTJAR DU DET PÅ BÄSTA SÄTT?

Svaret är enkelt: bygg på vattnet. Flytande konstruktioner ger nya, innovativa möjligheter för stadsutveckling, framför allt invid vattennära områden. Våra flytande anläggningar, såsom pooler, spa- och hälsocenter, restauranger och bostadsområden är ett attraktivt och spännande alternativ för framtidens mer funktionella och smarta städer.

Produkter

FRÅN VISION TILL VERKLIGHET

Flytande konstruktioner kräver expertis och kunskap på absoluta toppnivå. Det behövs professionell design och rätt utformning av anläggningens olika komponenter, samt en strukturerad installation och ett kontinuerligt underhåll. Varje projekt är unikt och med hjälp av vår erfarenhet ser vi till att täcka alla faser i ett projekt, oavsett omständigheter, plats och behov. Tillsammans med ett lokalt team skräddarsyr vi våra tjänster och produkter efter just dina och projektets specifika behov.

Tjänster

Visiosta totetukseen

VARFÖR FLYTANDE KONSTRUKTIONER

Innovativt och nytt

Ekologiskt hållbart

Energieffektivitet

LÄS MER